Zespół Szkolno-Przedszkolny

w Mazańcowicach

Informacja Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej >>>

BEZPIECZNE FERIE ZIMOWE

PORADY DLA UCZESTNIKÓW WYPOCZYNKU ZORGANIZOWANEGO
        PATENT NA BEZPIECZNE FERIE       
Bezpieczne ferie 2020 Plakat bfulotka

kolei