Zespół Szkolno-Przedszkolny

w Mazańcowicach

„Współczesne zagrożenia młodzieży związane z narkotykami i innymi środkami psychoaktywnymi- Jak rozpoznać, czy dziecko bierze?”

18 września Nasza Szkoła gościła prelegenta p. Piotra Rychłego, który w ramach szkolnych działań z zakresu profilaktyki uzależnień informował rodziców uczniów Naszej Szkoły, czym są substancje psychoaktywne.

Prelegent szczegółowo wyjaśnił skutki stosowani substancji psychoaktywnych, nie tylko w danej chwili, ale i w przyszłości. Ponadto jaki mają wpływ na wiele sfer życia codziennego oraz w jakich najczęściej miejscach możemy się
z nimi spotkać. Istotnym było również udzielenie informacji, jak może się rozpocząć proces uzależnienia od substancji psychoaktywnych, w jak szybkim tempie on postępuje i jak rodzic może rozpoznać jego początkowy etap, udzielić pomocy. Spotkanie wywołało wiele refleksji
na temat trudności z, którymi borykają się dzieci i młodzież oraz, jak ważna jest rola rodzica w życiu dziecka.

Zespół redakcyjny