Zespół Szkolno-Przedszkolny

w Mazańcowicach

Akcja „Młodzi Głosują”

Celem edukacji obywatelskiej jest kształtowanie – już od najmłodszych lat – świadomości społecznej, dzięki której ludzie będą mogli podejmować dojrzałe decyzje.

Realizując te założenia, uczniowie naszej szkoły pod opieką Pani Katarzyny Jakubiec-Brody przeprowadzili akcję profrekwencyjną oraz wybory dla klas starszych w ramach ogólnopolskiej akcji Centrum Edukacji Obywatelskiej „Młodzi Głosują”. Uczennice należące do Koła Obywatelskiego od kilku tygodni planowały akcję. Zapoznawały się z regulaminem, przygotowały plakaty. Kolejnym etapem była akcja informacyjna w klasach starszych, która zaowocowała znaczną frekwencją, tym bardziej, że uczniowie, którzy chcieli wziąć udział w głosowaniu, byli zobowiązani przedstawić legitymację. W dniu wyborów uczennice przygotowały lokal wyborczy i czuwały nad regulaminowym przebiegiem głosowania. Wyniki zostały przesłane do organizatorów i we wtorek zostaną ogłoszone w szkole.
Cieszy nas prawie pięćdziesięcioprocentowa frekwencja i duże zainteresowanie akcją. Wszystkie oddane głosy były ważne! Wkład pracy organizatorów zaowocował. Uczniowie musieli wykazać się zaangażowaniem i odpowiedzialnie podeszli do zaproponowanej akcji, za co dziękujemy!
Organizatorami akcji były:
Laura Pawlik, Nikola Brańka, Lidia Brańka – z klas 8a, Zuzanna Czauderna, Nadia Kluka, Wiktoria Kocur, Weronika Kolber, Magdalena Kosałka, Barbara Stuglik – uczennice z klasy 6d oraz Kinga Gibas z klasy 5d.

Zespół Redakcyjny