Zespół Szkolno-Przedszkolny

w Mazańcowicach

Wystawa: "11 listopad "

Dziś 11 listopada,
Święto Niepodległości.
Gdy ponad sto lat,
Byliśmy pod niewolą zaborcy.
...  ... biblioteka szkolna zaprasza na ...

...