Zespół Szkolno-Przedszkolny

w Mazańcowicach

ALARM !

W dniu 19 listopada 2019 r. w naszej szkole odbyła się próbna ewakuacja.

Dokładnie o godzinie 11.00 po usłyszeniu sygnału alarmowego  uczniowie, nauczyciele, dyrekcja, pracownicy administracji i obsługi, pielęgniarka szkolna  zachowując zasady bezpieczeństwa szybko i sprawnie oznaczonymi drogami ewakuacyjnymi opuścili budynek szkoły i udali się na miejsce zbiórki.
Ewakuacja przebiegła sprawnie i bez paniki.

Zespół redakcyjny