Zespół Szkolno-Przedszkolny

w Mazańcowicach

Z życia szkoły ...

12.02.20 odbył się apel dla klas 1-4 oraz 5-8 na którym Pani Dyrektor Agata Czauderna przypomniała obowiązujące zasady segregacji, kulturalnego i bezpiecznego oraz zgodnego z zapisami statutu ZSP zachowania się w szkole i poza nią.

Pani Ewa Zeman w imieniu swoim i Pana Bartosza Pietryji wręczyła nagrody dla zwycięzców szkolnych rozgrywek w tenisa stołowego i badmintona, które odbyły się w trakcie ferii zimowych.

Podsumowano akcje wolontariatu w których licznie brali udział uczniowie naszej szkoły pod kierunkiem p. Katarzyny Jakubiec- Brody. Potwierdzeniem było otrzymanie od Salwatorianskiego Stowarzyszenia Hospicyjnego w Bielsku- Białej pucharu za szczególne zaangażowanie w akcję Pola Nadziei 2019. Społeczność szkolna nagrodziła oklaskami, tych którzy bezinteresownie świadczą pomoc potrzebującym.

Zespół redakcyjny