Zespół Szkolno-Przedszkolny

w Mazańcowicach

PODSUMOWANIE AKCJI GÓRA GROSZA W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 W tym roku, podobnie jak w poprzednim, nasza szkoła wzięła udział w ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza”.

Celem akcji jest zebranie funduszy na pomoc dla dzieci najbardziej potrzebujących wsparcia finansowego, które nie wychowują się w swojej rodzinie. Uczniowie naszej szkoły nie pozostali obojętni na los swoich rówieśników. Chętnie przynosili drobne monety, zbierali je w swoich klasach, a następnie z nauczycielami podliczali i przekazywali wychowawcom świetlicy szkolnej. Po zakończeniu tej szlachetnej akcji wychowawcy świetlicy spakowali monety, zważyli i dokonali podliczenia wszystkich zebranych monet. W sumie uczniowie naszej szkoły zebrali 1165,44 zł. Najwięcej monet zebrała klasa VIII b (261,90 zł), a w klasach młodszych klasa 2c (132,93 zł).

W przedszkolu została zebrana kwota 239, 07zł.,  odpowiedzialne za przeprowadzenie akcji były: Katarzyna Tomczyk-Gandzel oraz Marta Krywult.

Wszystkim biorącym udział w akcji serdecznie dziękujemy.

Zespół redakcyjny