Zespół Szkolno-Przedszkolny

w Mazańcowicach

GMINNY KONKURS OMNIBUS PRZYRODNIK

W środę 4 marca 2020 r. w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Mazańcowicach odbyła się druga część konkursu gminnego „Omnibus Przyrodnik” o puchar Wójta Gminy Jasienica.

To już druga edycja tego konkursu przyrodniczego. Dwuetapowy konkurs został przygotowany przez panią Katarzynę Piszczek i panią Aldonę Fokt. W pierwszym etapie, który odbył się on- line wzięło udział ponad 80 uczniów ze wszystkich szkół podstawowych naszej gminy. Uczniowie rozwiązywali w tym samym czasie Quizizz przyrodniczy zawierający pytania z zakresu biologii, geografii, chemii i fizyki. Zwycięzcy pierwszej edycji, reprezentujący wszystkie szkoły gminy, spotkali się 4 marca na finałowej rozgrywce.

Młodzież I ich opiekunowie zostali przywitani przez panią dyrektor Ewę Naglik. Rozgrywka finałowa obejmowała test pisemny z 4 przedmiotów przyrodniczych, który każdy uczestnik pisał indywidualnie. Po napisaniu testu i krótkiej przerwie dla nabrania oddechu wszyscy uczestnicy przeszli do pracowni chemicznej, gdzie odbyły się dwie kolejne konkurencje. Tym razem uczniowie, reprezentanci szkół pracowali w dwuosobowych zespołach. Druga konkurencja polegała
na prezentacji przygotowanego przez zespół doświadczenia, eksperymentu lub pokazu z zakresu chemii, fizyki, geografii lub biologii. Wzorem roku ubiegłego wszystkie zespoły biorące udział w finale przygotowały bardzo ciekawe pokazy. Każdy pokaz był oceniany pod względem merytoryczności, sposobu przeprowadzenia i zaprezentowania przedstawianego problemu, zagadnienia. Młodzi przyszli naukowcy w tym roku przygotowali i przedstawili wyjątkowo ciekawe pokazy, którym często towarzyszyły efekty specjalne. Wszystkie zespoły zostały bardzo wysoko ocenione a różnice w ocenach były naprawdę minimalne. Ostatni, trzeci etap konkursu, etap decydujący rozegrał się po krótkiej przerwie. W tym etapie każdy dwuosobowy zespół odpowiadał na dwa pytania. Pierwsze pytanie każdy zespól wybierał losowo. Pytanie drugie było o tyle łatwiejsze, że zespoły wybierały sobie dziedzinę, z której będą losowały pytanie. Pytania obejmowały materiał klasy 7 i 8 (pierwsze półrocze) z aż czterech przedmiotów przyrodniczych. Pytania były trudne i niejednokrotnie bardzo szczegółowe. Wszystkie zespoły dobrze poradziły sobie z wylosowanymi pytaniami

Po przerwie przeznaczonej na poczęstunek i podliczenie punktów wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie oraz ich opiekunowie przeszli na aulę szkolną, gdzie odbyło się uroczyste wręczenie nagród. Puchar Wójta Gminy Jasienica w 2020 roku zdobyli uczniowie z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jasienicy, którzy zajęli pierwsze miejsce. Miejsce drugie i trzecie zajęły zespoły z ZSP w Grodźcu i Wieszcząt. Zwycięzcy uczniowie, którzy zajęli pierwsze, drugie i trzecie miejsce otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe i dyplomy ufundowane przez Wójta Gminy Jasienica. Wszyscy otrzymali dyplomy uczestnika a opiekunowie dyplomy dla szkół. Za rok zapraszamy na trzecią edycję konkursu „Omnibus Przyrodnik”.