Zespół Szkolno-Przedszkolny

w Mazańcowicach

Komunikat Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Mazańcowicach – z dnia 05.05.2020r. w  związku z planowanym otwarciem przedszkoli w Gminie Jasienica

 Szanowni Państwo,

W związku z planowanym otwarciem przedszkoli w Gminie Jasienica od 11.05.2020r. Dyrektor ZSP w Mazańcowicach prosi rodziców o informacje dotyczące ewentualnego uczestnictwa dziecka w zajęciach opiekuńczych w przedszkolu. Informację proszę przekazać telefonicznie lub mailowo do środy 06.05.2020r. do godz. 12.00 do sekretariatu ZSP.

W przypadku wyrażenia chęci posłania dziecka do przedszkola proszę o zapoznanie się z procedurami zabezpieczenia przeciwepidemicznego, które należy podpisać wraz z oświadczeniem. Dokumenty te są dostępne na stronie internetowej placówki. Proszę podpisane dokumenty dostarczyć przed przeprowadzeniem dziecka do przedszkola. Można je wrzucić do skrzynki na budynku szkoły.

Proszę o dopilnowanie powyższych terminów.

Pliki do pobrania:

Procedury przedszkole >>>  

Oświadczenie >>>