Zespół Szkolno-Przedszkolny

w Mazańcowicach

SZKOLNY  KONKURS  MISTRZ RACHUNKU PAMIĘCIOWEGO

            Celem konkursu było przede wszystkim promowanie oraz popularyzacja matematyki wśród dzieci, dowartościowanie dzieci uzdolnionych matematycznie, ułatwienie dzieciom i młodzieży ujawnienia potencjalnych możliwości, doskonalenie umiejętności obliczeń pamięciowych oraz stworzenie możliwości zdrowej rywalizacji.

 Zakres konkursu obejmował:

w klasie 4:

- działania na liczbach naturalnych (+, - , ∙ , :),

- kolejność wykonywania działań na liczbach naturalnych,

- umiejętność rozwiązywania zadań tekstowych.

w klasie 5:

- działania na liczbach naturalnych (+, - , ∙ , :), dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych o tych samych mianownikach, dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych, mnożenie ułamków zwykłych i liczb mieszanych przez liczby naturalne, obliczanie kwadratów i sześcianów liczb,

- kolejność wykonywania działań na liczbach naturalnych,

- umiejętność rozwiązywania zadań tekstowych.

w klasie 6

- działania na liczbach naturalnych, całkowitych, ułamkach zwykłych i ułamkach dziesiętnych (+, - , ∙ , :, potęgowanie ), a także proste obliczenia procentowe

- kolejność wykonywania działań na liczbach naturalnych, ułamkach zwykłych i ułamkach dziesiętnych,

- umiejętność rozwiązywania zadań tekstowych.

            Konkurs był jednoetapowy, a o kolejności zajętych miejsc zadecydowała liczba otrzymanych punktów. Uczniowie walczyli o zwycięstwo indywidualnie w poszczególnych klasach.

Zwycięzcy:

klasy 4 - Zuzanna Grabowska

klasy 5 - Patryk Klisz

klasy 6 - Dawid Heinrich

Serdecznie gratulujemy zwycięzcą i życzymy sukcesów w kolejnych konkursach.

            Uczniowie biorący udział w konkursie otrzymali ocenę cząstkową z matematyki, Zwycięzcy dyplom "MISTRZ RACHUNKU PAMIĘCIOWEGO" oraz nagrodę rzeczową, pozostali uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i drobne upominki.

mistrz1

Opracowała: Anna Miler