Zespół Szkolno-Przedszkolny

w Mazańcowicach

SZKOLNY  KONKURS  SUDOKU

            Celem konkursu było przede wszystkim zachęcenie uczniów do rozwiązywania zadań, zainteresowanie przedmiotem oraz popularyzowanie matematyki.

Przez uczestnictwo w nim uczniowie mogli sprawdzić swoje umiejętności oraz wykazać się pomysłowością rozwiązując zadania. Uczniowie dzięki SUDOKU rozwijają logiczne myślenie. Uczniowie biorąc udział w konkursie prezentują swoje umiejętności oraz podejmują dodatkowe działania mające na celu dodatkową pracę na rzecz swojego rozwoju.

                Zasady gry są niezwykle proste. Kwadratowa plansza jest podzielona na dziewięć identycznych kwadratów 3 x 3 - w każdym z nich znajduje się dziewięć komórek. Zadaniem uczestnika konkursu jest wypełnienie wszystkich komórek planszy cyframi od 1 do 9. W każdym wierszu i każdej kolumnie dana cyfra może występować jedynie raz.

         Konkurs był organizowany w dwóch kategoriach: osobno dla uczniów klas IV - VI i osobno dla uczniów klas VII oraz oddziałów gimnazjalnych.

            Najlepszymi uczniami w klasach IV-VI okazali się:

Kinga Kruszyna (klasa 6) - 1 miejsce

Dawid Heinrich (klasa 6) - 2 miejsce

Paulina Szkowron (klasa 5) - 3 miejsce

            W klasach VII i oddziałach gimnazjalnych:

Julia Krzempek (klasa IIG) - 1 miejsce

Karolina Kłaptocz (klasa IIG ) - 2 miejsce

Emilia Waldman (klasa VII ) - 3 miejsce

Serdecznie gratulujemy zwycięzcą i życzymy sukcesów w kolejnych konkursach.

            Uczniowie biorący udział w konkursie otrzymali ocenę cząstkową z matematyki, Zwycięzcy dyplom "MISTRZ SUDOKU" oraz nagrodę rzeczową, pozostali uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i drobne upominki.

 


 Opracowała: Anna Miler