Zespół Szkolno-Przedszkolny

w Mazańcowicach

Dzień Edukacji Narodowej

  Dnia 11 października 2017r. świętowaliśmy w naszej szkole Dzień Edukacji Narodowej.

  Na godzinie wychowawczej odbyła się akademia, w której, oprócz nauczycieli i uczniów, wzięli udział również emerytowani pracownicy szkoły i przedstawiciele Rady Rodziców.
  Na wstępie Pani Dyrektor Ewa Naglik podziękowała nauczycielom oraz wszystkim pracownikom obsługi i administracji za ciężką i odpowiedzialną pracę.
   W części artystycznej najpierw wystąpili przedszkolacy. Przedstawili piękny układ taneczny do melodii menueta a później recytowali wiersze i życzenia dla nauczycieli. Występ naszych milusińskich nagrodzono gromkimi brawami.
   W następnej kolejności uczniowie należący do Koła Teatralnego zaprezentowali spektakl pt.: "Bodaś cudze dzieci uczył" po czym Chór Szkolny zaśpiewał dwie piosenki przygotowane specjalnie na tą okazję.
   Na zakończenie, w imieniu wszystkich uczniów, przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Karolina Szczotka podziękowała wszystkim pracownikom szkoły za poświęcenie i trud wkładany w edukację i wychowanie a także za cierpliwość, serdeczność
i wyrozumiałość okazywaną na co dzień.

Magdalena Marona