Zespół Szkolno-Przedszkolny

w Mazańcowicach

ŚWIATOWY DZIEŃ TURYSTYKI

      23 września sympatycy i członkowie Koła Turystycznego „Pionier” wraz z opiekunami wzięli udział w złazie turystycznym zorganizowanym przez Oddział PTTK i Urząd Miejski w Bielsku – Białej z okazji Światowego Dnia Turystyki.

        Pierwszym punktem zaplanowanego przez opiekunów koła programu  było zwiedzenie  z przewodnikiem  Muzeum  w Bielsku – Białej – Domu Tkacza, który jest rekonstrukcją drewnianego budynku typowego dla dawnej zabudowy przedmieść Bielska.  W ciekawy i przystępny  sposób dzieci miały okazję zapoznać się  z eksponatami znajdującymi się w warsztacie i mieszkaniu mistrza sukienniczego i pracujących pod jego nadzorem tkaczy wyrabiających na ręcznych krosnach słynne bielskie sukna.  Pani przewodnik z pasją wprowadziła zwiedzających w świat tamtejszych rzemieślników opowiadając  i przekazując ciekawostki z ich  codziennego życia i pracy.
      Po  muzealnej lekcji uczestnicy udali się  na bielskie Błonia, gdzie odbyło się spotkanie dzieci i młodzieży szkolnych kół turystyczno – krajoznawczych Bielska – Białej i Powiatu Bielskiego.

                                                                                                   Opiekun koła : Małgorzata Jakubiec