Zespół Szkolno-Przedszkolny

w Mazańcowicach

PRÓBNA  EWAKUACJA  W  ZESPOLE  SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM
 IM. ADAMA MICKIEWICZA W MAZAŃCOWICACH

W dniu 18 października  2017 r. w naszej szkole odbyła się próbna ewakuacja.
Dokładnie o godzinie 11 po usłyszeniu sygnału alarmowego  uczniowie, nauczyciele, dyrekcja, pracownicy administracji i obsługi, pielęgniarka szkolna  zachowując zasady bezpieczeństwa szybko i sprawnie oznaczonymi drogami ewakuacyjnymi opuścili budynek szkoły i udali się na miejsce zbiórki.
Łącznie ewakuowało się 610 osób.

W ćwiczeniach wzięły udział 3 jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej:
z Mazańcowic, Międzyrzecza Górnego i Międzyrzecza Dolnego.
Ewakuacja przebiegła sprawnie i bez paniki.


Specjalista ds. bhp
Alina Jędrysik