Zespół Szkolno-Przedszkolny

w Mazańcowicach

Mazańcowice mają laureata.

Artur Moskała, uczeń klasy siódmej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Adama Mickiewicza w Mazańcowicach, został laureatem Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Historii, przeprowadzonego w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku Białej w dniu 1 marca 2018 roku.

Aby znaleźć się w nielicznej grupie najlepszych młodych historyków w województwie, Artur musiał przejść pomyślnie etap szkolny, następnie z drugą lokatą w powiecie zagwarantował sobie miejsce w etapie wojewódzkim konkursu, który z kolei ukończył z tytułem laureata.
Sukces Artura cieszy całą społeczność szkolną, na czele z panią Dyrektor Agatą Czauderną, która w swych działaniach zawsze wspiera szczególnie uzdolnionych uczniów. Dumna też jest jego wychowawczyni i nauczycielka historii pani Katarzyna Dębińska-Zwięczak, bo motywowała swego wychowanka do ciężkiej pracy i towarzyszyła mu w przygotowaniach do sięgnięcia po laur zwycięstwa.
Victoria Artura niewątpliwie przyczyniła się do promocji szkoły w powiecie i województwie, a także do popularyzowania wśród uczniów niełatwej przecież dziedziny nauki, jaką jest historia. Warto przy okazji wspomnieć, że w bieżącym roku szkolnym Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Historii dla szkół podstawowych odbył się po raz pierwszy, należy więc mieć nadzieję, że kolejne lata będą obfitowały w trofea nastoletnich humanistów z Mazańcowic.  
Gratulując Arturowi osiągnięcia, życzymy mu dalszych sukcesów, także tych związanych ze sportem, bo Artur realizuje swoje liczne pasje, również na boisku do koszykówki.
Organizatorem konkursu jest Śląski Kurator Oświaty i Regionalny Ośrodek Doskonalenia „WOM” w Częstochowie.


                    Opracowała: Katarzyna Dębińska-Zwięczak.