Zespół Szkolno-Przedszkolny

w Mazańcowicach

Obchody Święta Konstytucji 3 Maja w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mazańcowicach.

6 maja 2015 roku w auli naszej szkoły odbyła się akademia upamiętniająca kolejną rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Uroczystości, jak co roku zainicjowała Pani Dyrektor Agata Czauderna, której powitanie zebranych nauczycieli i uczniów oraz krótkie przypomnienie celów spotkania poprzedziło wprowadzenie sztandaru i odśpiewanie hymnu państwowego. Po zakończeniu części oficjalnej przyszedł czas na program artystyczny przygotowany przez Panią Katarzynę Dębińską-Zwięczak oraz jej podopiecznych z klasy VIb i IVa. Młodzi aktorzy zabrali nas w historyczną podróż, podczas której zobaczyliśmy obradujący burzliwie Sejm Wielki, zaborców, przedstawicieli poszczególnych stanów, kadeta ze Szkoły Rycerskiej, oraz sam moment podpisania ustawy rządowej, zwanej Konstytucją         3 Maja, a wszystko to w towarzystwie ostatniego króla Polski – Stanisława Augusta Poniatowskiego. Całości występu dopełniły piękne pieśni patriotyczne, które wykonał chórek szkolny pod kierownictwem Pani Marzeny Muzyki. Nie można też zapomnieć o wymownej i pracochłonnej dekoracji, przygotowanej przez Panią Iwonę Gawlas.
Kończąc nasze coroczne spotkanie z historią i tradycją podsumowała Pani Dyrektor, a my w podniosłych nastrojach powróciliśmy na resztę przewidzianych na ten dzień zajęć.


Katarzyna Dębińska-Zwięczak