Zespół Szkolno-Przedszkolny

w Mazańcowicach

Kolejna żywa lekcja historii w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mazańcowicach.

13 maja 2015 roku do naszej szkoły przybyła grupa artystyczna „Atena” pod egidą Pana Damiana Klinkoscha, by przeprowadzić ciekawą i pouczającą żywą lekcję historii, tym razem dotyczącą wieku XVII i wojen polsko-szwedzkich.
Czekając na gości, jak co roku uczniowie klas IV-VI nastawiali się na wspaniałą historyczną przygodę, i tym razem również się nie zawiedli. Tradycyjnie już widzowie zostali zaproszeni do współtworzenia spektaklu i oczywiście chętnie pojawiali się na scenie w szwedzkich mundurach, prezentując pod okiem aktorów strzelanie z muszkietu. Uczniowie współuczestniczyli też w prezentacji technik walki piką oraz dzielnie przechodzili musztrę wojskową, a wszystko to okraszone zostawało salwami śmiechu i gromkimi brawami zebranych.
Już dziś nie możemy się doczekać kolejnej historycznej podróży po minionych czasach, zaś po przebytej właśnie lekcji z pewnością nikt nie będzie miał wątpliwości co to potop szwedzki, do czego służył  forkiet, czy co wydarzyło się pod Kircholmem…


Katarzyna Dębińska-Zwięczak