Zespół Szkolno-Przedszkolny

w Mazańcowicach

Dbajmy o zdrowie walcząc z hałasem.

    8 czerwca 2016 roku w auli szkolnej podsumowano działania profilaktyczne w ramach programu profilaktycznego „Tyle hałasu o ... ciszę!”.


    „Pierwsze koty za płoty” - tak można nazwać roczne starania o zmniejszenie hałasu w naszej szkole. W ramach profilaktyki zostały  przeprowadzone rozmaite konkursy (plastyczne, poetyckie, językowe), które miały na celu zwiększenie świadomości zagrożenia hałasem. W działania zaangażowało się całe Grono Pedagogiczne oraz Pani higienistka szkolne, za co serdecznie podziękowała obecna na tym apelu Pani Dyrektor Agata Czauderna. Na koniec grupa teatralna pod opieką Pani Natalii Chrobak – Lis zaprezentowała etiudę teatralną pt. „Dbajmy o zdrowie walcząc z hałasem”.
    Bogatsi w wiedzę i doświadczenia, w następnym roku szkolnym, ze wzmożoną siłą będziemy walczyć o ciszę w naszej szkole.

             

                 

 Zespół redakcyjny.