Zespół Szkolno-Przedszkolny

w Mazańcowicach

KONKURS PLASTYCZNY NASZE POMYSŁY NA CICHE ZABAWY

W ramach realizacji szkolnego programy profilaktycznego "Tyle hałasu o ciszę” odbył się konkurs plastyczny pt. "Nasze pomysły na ciche zabawy”.

Jest to konkurs klasowy, którego celem jest zwrócenie uwagi na szkodliwość hałasu, wskazanie alternatywnych, wobec hałaśliwych zabaw, sposobów spędzania czasu wolnego. Zamierzeniem nauczycieli organizujących konkurs była także integracja zespołów klasowych- każda klasa wykonuje jedną wspólną pracę oraz rozwijanie zainteresowań plastycznych.

Wszystkie zamierzenia zostały osiągnięte. Każda klasa wykonała pracę, która zachwycała bogactwem pomysłów, różnorodnością zastosowanych technik plastycznych i estetyką. Na auli szkolnej zorganizowano wystawę prac. Komisja konkursowa w składzie Pani Tatiana Przybylska i Pani Iwona Gawlas nie wybrała trzech najlepszych prac, lecz postanowiła nagrodzić wszystkie klasy biorące udział w konkursie ze względu na wysoki poziom plastyczny i zaangażowanie całych zespołów klasowych. Każda klasa otrzymała dyplom za udział w konkursie oraz upominek - grę edukacyjną, sprzyjającą zgodnej i cichej zabawie, którą chcemy propagować w naszej szkole.

Ewa Naglik