Zespół Szkolno-Przedszkolny

w Mazańcowicach

DEBATA OŚWIATOWA

29 sierpnia 2018 w Gminnym Ośrodku Kultury w Jasienicy, odbyła się pierwsza debata oświatowa na temat kierunków rozwoju edukacji w Gminie Jasienica w kontekście kompetencji kluczowych uczniów.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele grona nauczycielskiego, rodziców i uczniów Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Mazańcowicach  na czele z Panią Dyrektor Agatą Czauderną. Spotkanie odbyło się w ramach projektu „VULCAN kompetencji w śląskich samorządach” i zostało zorganizowane przez Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jasienicy. Jego celem było przybliżenie tematyki projektu,  wszystkim grupom, które są zaangażowane w proces kształcenia tj. uczniom, rodzicom, nauczycielom, dyrekcji oraz pracownikom samorządowym. Tak różnorodne gremium miało okazję do wymiany spostrzeżeń na temat edukacji i poznania różnych punktów widzenia. W debacie uczestniczył Wójt Gminy Jasienica Pan Janusz Pierzyna i Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli Pani Urszula Bujok. Spotkanie było ciekawe i owocne, czego dowodem były  wyniki  twórczej  pracy  obecnych  na  spotkaniu  uczniów.  Przedstawili  w  profesjonalny, a zarazem zabawny sposób, swoje przemyślenia na temat szkoły. Po raz kolejny uczniowie dowiedli, że ich spostrzeżenia i pomysły są mądre, trafne i warte zrealizowania.

Czytaj więcej:

http://www.gzosip.jasienica.pl/art,369,debata-oswiatowa-w-gminie-jasienica