Zespół Szkolno-Przedszkolny

w Mazańcowicach

Oddając krew, ratujesz życie – spotkanie z Panem Janem Mrzykiem.

Z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa,  14 listopada 2018 roku w naszej szkole odbyło się spotkanie klas starszych z Panem Janem Mrzykiem – założycielem  i wiceprezesem Klubu Honorowych Dawców Krwi im. Maksymiliana Marii Kolbe działającego przy Urzędzie Gminy w Jasienicy.
Nasz gość, propagując honorowe krwiodawstwo, przybliżył młodzieży szeroką problematykę z tym tematem związaną. Wysłuchaliśmy więc wykładu o tym, jakie warunki musi spełnić dawca krwi, czy jak tragiczne mogą być skutki jej braku w szpitalach. Następnie obejrzeliśmy krótki film zarejestrowany w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach, by prześledzić skomplikowany proces pozyskiwania, przechowywania i przekazywania tego życiodajnego płynu.
Bardzo ważnym punktem spotkania była pogadanka o bezpieczeństwie w szkole i poza nią. Szczególnie przy tej okazji  prelegent apelował o noszenie kamizelek odblaskowych przez wszystkich tych, którzy poruszają się po zmierzchu pieszo lub na rowerze. Na zakończenie uczniowie zaproszeni zostali do wykorzystania zdobytej wcześniej wiedzy w praktyce i przeprowadzenia pierwszej pomocy przedmedycznej z wykorzystaniem fantomu.
Spotkanie z Panem Janem Mrzykiem było bardzo pouczające. Dostaliśmy możliwość uświadomienia sobie, że oddając krew, bezinteresownie pomagamy ratując ludzkie życie, a to wielki zaszczyt i powód do dumy.

Zespół redakcyjny