Zespół Szkolno-Przedszkolny

w Mazańcowicach

Zbieramy nakrętki !

Dziękujemy uczniom, rodzicom oraz pracownikom szkoły za  aktywny udział w zbiórce nakrętek.

Akcja ma na celu wsparcie potrzebujących oraz kształtowanie u dzieci i młodzieży postaw proekologicznych.

nakretki

Zespół redakcyjny