Zespół Szkolno-Przedszkolny

w Mazańcowicach

DZIEŃ DOBRYCH UCZYNKÓW

    W dniu 08 lutego 2019 roku w Naszej szkole odbył się Dzień Dobrych Uczynków.

Uczniowie wszystkich klas I-IV realizowali specjalne grupowe zadania, mające na celu propagowanie uczynków, powodujących ogólną radość i wzajemną życzliwość.
Ponadto każdy uczeń losowo wybierał swego klasowego przyjaciela, któremu deklarował całodniową uwagę oraz pomoc. Uczniowie klas I dekorowali wykonane z papieru serduszko, które wręczali swemu przyjacielowi na znak przyjaźni. Uczniowie klas II-III wykonali plakaty promujące wzajemną pomoc, na których wymienili indywidualne uczynki, które przyczyniły się do szerzenia dobra. Uczniowie klas IV wykonali plakaty „Warto być dobrym, bo…”, które rozświetliły serca z propozycjami dobrych uczynków, które warto stosować w codziennym życiu.    
    Dla uczczenia wyjątkowości obchodzonego Dnia uczniowie, zobaczyli również spektakl o charakterze profilaktycznym wystawiony przez grupę teatralną „Invento” o nazwie „Wilk i zając- każdy może się dogadać” promujący wagę wzajemnych relacji w tym sposoby rozwiązywania konfliktów.
Dzień Dobrych Uczynków wniósł wiele radości i uśmiechu. Przyczynił się również do chwilowego zatrzymania i zastanowienia się nad tym, co najważniejsze, iż nie wiele trzeba, aby każda czynność niosła miano dobra.

Zespół redakcyjny