Zespół Szkolno-Przedszkolny

w Mazańcowicach

Giełda szkół

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom rodziców oraz uczniów w dniu 26 marca 2019r. zorganizowano na terenie naszej szkoły Giełdę Szkół ,będącą jednym z elementów realizacji doradztwa zawodowego.

Celem giełdy było zapoznanie uczniów najstarszych roczników  z bogatą ofertą kształcenia liceów, techników oraz szkół branżowych, a także zasadami i kryteriami rekrutacji. Szkoły biorące udział w tym przedsięwzięciu zaprezentowały swój bogaty dorobek, osiągnięcia, a w szczególności przedstawiły ofertę przygotowaną na rok szkolny 2019/2020.

Pedagog szkolny

Joanna Cholewik