Zespół Szkolno-Przedszkolny

w Mazańcowicach

Kuratoryjny konkurs plastyczno – literacki, czyli "Kaligram do bajek Jean'a la Fonteina"

Na ten konkurs wysłany został genialny "Kogut " autorstwa Amelii Konior z klasy 8a.

Do konkursu (już w czasie pandemii) zostały zaproszone klasy ósme. Zmagało się wielu. Na poziomie szkoły zwyciężyła Amelia Konior z klasy 8 a i jej praca została wysłana do organizatora.

Mamy nadzieję, że w przyszłym roku ten konkus skierujemy też do innych klas, gdyż obecny rok szkolny jest specyficzny...

Koniecznie zobaczcie kaligram zwyciężczyni konkursu, - wyłonionej na na poziomie szkoły. Mamy nadzieję, że wykaligrafowana przez Amelię postać koguta z bajki, przyniesie profity w postaci dodatkowych punktów na jej świadectwie.

Co to jest kaligram? Otóż, kaligram to graficzny układ strof i wersów, oddający kształt przedmiotu związanego z treścią. W przypadku Amelii, są to wersy bajki związanej z bohaterem, czyli kogutem, którego "namalowała", a zarazem wykaligrafowała literami, które złożyły się w wersy bajki. Trzeba przyznać, że nie jest to łatwe.


Dla zaintereowanych link dotyczący wymagań organizatora konkursu:
https://www.youtube.com/watch?v=GnkycT48RTw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3EovcFLptN-87do-UTVb5xNQGXYtLMKT2XlkjN9F9L6UpKcZMzxg5w1Ns

Iwona Gawlas