Zespół Szkolno-Przedszkolny

w Mazańcowicach

Klasa 1a wraz z wychowawcą podsumowała pracę w tym jakże innym roku szkolnym.

Podczas swoich spotkań on - line nie zapomnieli o  ważnej kwestii bezpieczeństwa podczas wakacyjnego wypoczynku, w efekcie czego powstały prace plastyczne na tenże temat.