Zespół Szkolno-Przedszkolny

w Mazańcowicach

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2019/2020

W dniu 26 czerwca 2020 roku odbyło się zakończenie roku szkolnego 2019/2020.

W tym roku z powodu sytuacji epidemicznej w auli szkolnej zgromadzili jedynie się uczniowie klasy 8a i 8b – tegoroczni absolwenci naszej szkoły. Uczniowie pozostałych klas spotkali się w salach ze swoimi wychowawcami, którzy rozdali im świadectwa promocyjne oraz nagrody książkowe. Pożegnanie ósmoklasistów w auli szkolnej otworzyła Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mazańcowicach Pani Agata Czauderna, witając wszystkich zgromadzonych, a następnie po wprowadzeniu sztandaru przez Poczet Sztandarowy odśpiewano hymn narodowy. Na początku uroczystości Pani Dyrektor Agata Czauderna pożegnała pracowników naszej szkoły odchodzących na emeryturę – nauczyciela nauczania wczesnoszkolnego Panią Halinę Orlicką oraz pracownika przedszkola Panią Jadwigę Górny, dziękując obu Paniom za wieloletnią pracę w szkole w Mazańcowicach. Następnie Pani Dyrektor wraz z wychowawcami klas ósmych – panią Iwoną Gawlas oraz panem Bartłomiejem Krótkim – wręczyła uroczyście wszystkim uczniom obu klas ósmych świadectwa ukończenia szkoły, nagrody książkowe za bardzo dobre wyniki w nauce i zachowanie, listy gratulacyjne dla rodziców uczniów wyróżniających się w nauce oraz podziękowania za pomoc i wsparcie dla rodziców, którzy współpracowali ze szkołą. Przyszedł również czas na szczególną nagrodę – tytuł oraz pamiątkową statuetkę Najlepszego Absolwenta Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mazańcowicach w roku szkolnym 2019/2020 otrzymała uczennica klasy 8b Zuzanna Klisz. Po rozdaniu świadectw głos zabrała Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Dorota Kunicka, obecna na uroczystości wraz z Zastępcą Przewodniczącej Rady Rodziców Panią Moniką Frankiewicz. Pani Przewodnicząca i Pani Zastępca złożyły na ręce  Pani Dyrektor bukiet kwiatów, dziękując za sprawowanie pieczy nad placówką. Na koniec głos zabrali przedstawiciele klas ósmych, którzy w kilku słowach przekazali wyrazy podziękowania dla Dyrekcji placówki oraz nauczycieli za ośmioletnią edukację, wychowanie oraz wspólnie spędzony czas, w szczególności podczas nauki zdalnej w trudnym czasie epidemii. Również od tegorocznych absolwentów pani Dyrektor Agata Czauderna oraz pani Wicedyrektor Aleksandra Waliczek otrzymały wiązanki kwiatów. Na koniec Pani Dyrektor złożyła absolwentom życzenia miłych wakacji oraz sukcesów w nauce w szkołach ponadpodstawowych. Po zakończeniu oficjalnej części pożegnania uczniowie klas ósmych  przeszli na obiekty sportowe gdzie pożegnali się ze swoimi wychowawcami, nauczycielami oraz swoimi koleżankami i kolegami z klasy, z którymi spędzili osiem lat nauki w murach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mazańcowicach.
 

Zespół Redakcyjny