Zespół Szkolno-Przedszkolny

w Mazańcowicach

Koło  matematyczne skupia uczniów wykazujących uzdolnienia i zainteresowania matematyczne.
Głównym celem koła jest pogłębianie wiadomości i umiejętności zdobytych na lekcjach matematyki oraz rozwijanie zainteresowań matematycznych uczniów . Większość tematów to tematy pokrywające się z działami programu nauczania matematyki w klasie ósmej oraz trzeciej oddziałów gimnazjalnych. Realizowane one będą równolegle z tematami na lekcjach. Tematy te przeplatane będą zajęciami przygotowującymi do konkursów matematycznych i tematami dodatkowymi wykraczającymi poza podstawę programową z matematyki. Uczniowie poprzez zabawę, gry dydaktyczne, rozwiązywanie interesujących zadań, mogą doskonalić biegłość rachunkową, ćwiczyć  pamięć, rozwijać logiczne myślenie oraz będą umieć  wykorzystać matematyczne umiejętności w życiu codziennym.
 Cele:
-    rozszerzanie i pogłębianie wiadomości i umiejętności zdobytych na lekcjach matematyki,
-    zapoznanie uczniów z zagadnieniami wykraczającymi poza podstawę programową nauczania matematyki,
-    popularyzacja matematyki wśród uczniów,
-    rozwijanie zainteresowań i zdolności matematycznych uczniów ,
-    przygotowanie uczniów do konkursów matematycznych,
-    kształcenie umiejętności logicznego myślenia,
-    rozwijanie pamięci, wyobraźni przestrzennej,
-    analizowanie problemów i twórcze ich rozwiązywanie,
-    wyrabianie systematyczności, wytrwałości, dobrej organizacji pracy i umiejętności pracy w grupie,
-    integracja uczniów o podobnych zainteresowaniach,
-    kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie.

Zajęcia odbywają się w środę w godzinach  13.45-14.30, 14.35-15.20.

Prowadzący: Agnieszka Piwowar