Zespół Szkolno-Przedszkolny

w Mazańcowicach

Kółko biblijne.


Cele:

  • rozbudzenie zainteresowania uczniów Biblią, jej treścią i przesłaniem,
  • rozbudzenie duchowej wrażliwości dziecka,
  • rozwijanie w oparciu o Biblię, własnych wzorców, postaw i szacunku wobec innych,
  • pomoc uczniom w odkrywaniu prawd biblijnych i wykorzystaniu ich w swoim życiu.

 

Prowadzący - ks. Andrzej Dyczek. Zajęcia, co drugi piątek w godzinach 13:40-14:25.