Zespół Szkolno-Przedszkolny

w Mazańcowicach

Program zajęć kółka historycznego adresowany jest do uczniów szczególnie zainteresowanych historią swej małej oraz dużej Ojczyzny.

Tematyka spotkań ustalana jest na początku każdego roku szkolnego, w taki sposób, by realizować cele ogólne. Do najważniejszych z nich należy: rozwijanie zainteresowań historycznych uczniów, w tym na poznanie przez nich najbliższego środowiska i specyfiki regionu, kształtowanie ciekawości poznawczej, aktywnej postawy wobec rzeczywistości oraz podstawowych wartości humanistycznych i patriotycznych, przygotowanie uczniów do konkursów historycznych oraz występów artystycznych związanych ze szkolnymi obchodami świąt państwowych. 
Kółko historyczne, to ciekawa i pożyteczna forma spędzania wolnego czasu.

 

Zajęcia odbywają się w poniedziałki na 7 lekcji.

 

Opiekun Kółka Historycznego
mgr Katarzyna Dębińska-Zwięczak