Zespół Szkolno-Przedszkolny

w Mazańcowicach

Koło teatralne dla uczniów klas 4-6 oraz klas starszych i Gimnazjum to zajęcia praktyczne, podczas których uczestnicy poznają tajniki wiedzy związanej z teatrem. Pod opieką nauczyciela uczniowie kształtują swoją wyobraźnię i twórczą aktywność. Zanim młodzi aktorzy wyjdą na scenę, ćwiczą dykcję, czyli piękną wymowę. Zajęcia są dla podopiecznych także okazją, aby nauczyli się współdziałać w grupie i dorastać do określonych ról społecznych.

Zadaniem szkolnego koła teatralnego jest również dbanie o rozwijanie zainteresowań uczniów, poprzez ciekawe spędzanie czasu, łączące naukę z zabawą. Członkowie uczą się także dbania o piękno języka polskiego. Celem zajęć jest promowanie polskiej kultury.

Koło teatralne jest skierowana do wszystkich uczniów, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności aktorskie.

Uczestnicy koła w ramach zajęć pozalekcyjnych spotykają się we wtorki na 8. lekcji (klasy VII-Gimnazjum) oraz w czwartki na 6. lekcji ( klasy 4-6).

Cele koła teatralnego:

- rozwijanie wyobraźni i wrażliwości emocjonalnej dzieci,

- wzbogacanie słownictwa,

- kształcenie poprawnej wymowy,

- nabywanie umiejętności poruszania się i mówienia na scenie,

- pokonywanie nieśmiałości i wyzbycie się kompleksów,

- zdobywanie wiedzy,

- rozwój kulturalny.

                                                             Nauczyciel prowadzący: mgr Marta Szymeczek