Zespół Szkolno-Przedszkolny

w Mazańcowicach

Koło matematyczne skupia uczniów wykazujących uzdolnienia i zainteresowania matematyczne. Założeniem programu jest  rozwijanie zainteresowań matematycznych uczniów. Poprzez zabawę, gry dydaktyczne, rozwiązywanie interesujących zadań, będą doskonali biegłość rachunkową, ćwiczyli  pamięć, rozwijali logiczne myślenie oraz będą umieli wykorzystać matematyczne umiejętności w życiu codziennym.

 

CELE:

  • Rozwijanie zdolności i zainteresowań matematycznych,
  • Doskonalenie umiejętności korzystania z tekstu matematycznego,
  • Kształtowanie wyobraźni i intuicji matematycznej,
  • Analizowanie problemów i twórcze ich rozwiązywanie,
  • Dostrzeganie potrzeby samokształcenia,
  • Wyrabianie systematyczności, wytrwałości, dobrej organizacji pracy i umiejętności pracy w grupie,
  • Integracja uczniów o podobnych zainteresowaniach,
  • Kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie,
  • Przygotowanie uczestników koła do konkursów matematycznych.

Opiekun: mgr Edyta Sojka