Zespół Szkolno-Przedszkolny

w Mazańcowicach

Przedstawiciele do Rady Rodziców 2019/20

 

Grupa 3 - latków wych. E. Dropczyńska
p. Michalina Cieślar
Grupa 3 - latków wych. M. Mynarska
p. Cecylia Wiśniewska
Grupa 3,4 - latków wych. M. Krywult p. Dorota Kunicka
Grupa 4 - latków wych. M. Górska-Zeman
p. Joanna Kunicka
Grupa 4,5 - latków wych. K.Matera
p. Aneta Iskrzycka
Grupa 5,6 - latków wych. Ż.Typek
p. Kamila Szewczyk
Grupa 6 - latków wych. D.Kupka
p. Monika Suchoń
Grupa 6 - latków wych. A.Cembala p. Katarzyna Łukasik
Klasa 1A p. Karolina Horzynek
Klasa 1B p. Daria Gojny
Klasa 1C p. Aleksandra Durlak
Klasa 2A p. Grzekorz Suwaj
Klasa 2B p. Alicja Kunicka
Klasa 2C p. Danuta Wójcik
Klasa 3A p. Sylwia Dyk
Klasa 3B p. Piotr Nowosielski
Klasa 4A p. Monika Miler-Walczak
Klasa 4B p. Joanna Lalicka
Klasa 5A p. Natalia Ślusarczyk
Klasa 5B p. Izabela Tatka 
Klasa 5C p. Grzegorz Mróz
Klasa 5D
p. Dorota Gajny
Klasa 6A p. Tomasz Szendzielarz
Klasa 6B p. Monika Frankiewicz
Klasa 6C p. Dorota Gojny
Klasa 6D p. Justyna Sopałowicz
Klasa 7A p. Barbara Zaczyńska
Klasa 7B p. Ewa Jędrusiak
Klasa 8A p. Barbara Szendzielarz
Klasa 8B p. Magdalena Żółty

1.   Przewodniczący:  p. Dorota Kunicka

2.      Zastępca: p. Dorota Gojny

3.      Skarbnik: p. Monika Frankiewicz