Zespół Szkolno-Przedszkolny

w Mazańcowicach

Przedstawiciele do Rady Rodziców 2018/19

 

Grupa 3,4 - latków p. Aneta Iskrzycka
Grupa 4,5 - latków p. Anna Kozioł
Grupa 5-latków p. Monika Suchoń
Grupa 6-latków p. Tomasz Brożek 
Klasa 1A p. Grzegorz Suwaj
Klasa 1B p. Ewelina Jaksik
Klasa 1C p. Danuta Wójcik
Klasa 2A p. Anna Roczyna
Klasa 2B p. Piotr Nowosielski
Klasa 2C p. Dziergas Katarzyna
Klasa 3A p. Monika Miller -Walczak
Klasa 3B p. Agata Pawlus
Klasa 4A p. Natalia Ślusarczyk
Klasa 4B p. Sławomir Pawlik
Klasa 4C p. Grzegorz Mróz
Klasa 4D p. Dorota Gojny
Klasa 5A p. Sabina Salachna-Urbaniec
Klasa 5B p. Monika Frankiewicz
Klasa 5C p. Dominika Włodarczyk
Klasa 5D p. Agata Machura-Kyrcz
Klasa 6A p. Barbara Zaczyńska
Klasa 6B p. Marlena Kwaśny - Kubiak
Klasa 7A p. Patrycja Paszek
Klasa 7B p. Magdalena Żółty
Klasa 8A p. Monika Kurzydem 
Klasa 8B p. Elżbieta Kałek
Klasa 8C p. Małgorzata Dyczek-Bąk
Klasa 3AG p. Dorota Krzempek
Klasa 3BG p. Monika Fuchs
Klasa 3SG p. Magdalena Janowska

1.      Przewodniczący:  P. Elżbieta Kałek

2.      Sekretarz: P. Monika Frankiewicz                     

3.      Skarbnik: P. Małgorzata Dyczek-Bąk