Wewnątrzszkolne ocenienie

Przedmiot

Klasa 1

Klasa 2

Klasa 3

Język angielski

Nauczanie zintegrowane
Religia

Przedmiot

Klasa 4

Klasa 5

Klasa 6

Klasa 7

Klasa 8

Biologia


Chemia
Edukacja dla bezpieczeństwa

Fizyka
Geografia


Historia

Informatyka
Język angielski
Język niemiecki


Język polski
Matematyka
Muzyka
Plastyka
PrzyrodaReligia ewangelicka
Religia katolicka
Technika

Wychowanie fizyczne
Wiedza o społeczeństwiePrzedmiot

Klasa 4

Klasa 5

Klasa 6

Klasa 7

Klasa 8