Zespół Szkolno-Przedszkolny

w Mazańcowicach

"Śląskie bez smogu"

 Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej  oraz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej zorganizowały w marcu konkurs plastyczny „Śląskie bez smogu – zadbajmy razem o czyste powietrze”. Celem konkursu były:
•    edukacja i zwiększenie zainteresowania najmłodszych mieszkańców tematyką zanieczyszczenia powietrza,
•    podniesienie świadomości w zakresie szkodliwości smogu dla zdrowia i życia,
•    popularyzacja działań ograniczających powstawanie smogu,
•     informowanie o oddziaływaniu smogu na organizm człowieka,
•    aktywizacja środowiska przedszkolnego i domowego dzieci oraz lokalnej społeczności w tym zakresie.
Na konkurs wpłynęło ponad 300 prac z całego regionu, w tym 3 także z naszego przedszkola. Dziękujemy autorkom pięknych dzieł plastycznych za ich wykonanie.