Zespół Szkolno-Przedszkolny

w Mazańcowicach

Twórczość plastyczna dzieci 6-letnich

Każdego dnia w przedszkolu dzieci rozwijają swoje umiejętności, w tym umiejętności plastyczno-techniczne, manualne oraz poszerzają wiedzę o otaczającym świecie.

Dzieci poprzez swoją twórczość plastyczną (malowanie, rysowanie, wycinanie) przekazują swoje emocje (obawy, radości, marzenia) wyrażają siebie w sposób spontaniczny i naturalny. Twórczość plastyczna rozwija wyobraźnię, pamięć, utrwala wiedzę o przedmiotach, ludziach i zwierzętach. Dzieci stworzyły jesienne drzewa, liście, wiewiórki. Wykonały również ciekawe postacie z warzyw oraz owocowe jeżyki. W czasie pracy grupowej powstały również piękne, kolorowe parasole, które ozdobiły naszą salę. Zajęcia te sprawiły dzieciom wiele radości, rozbudziły ich wyobraźnię, ekspresje twórczą, kreatywność i pomysłowość.