Zespół Szkolno-Przedszkolny

w Mazańcowicach

Konkurs plastyczny

Z okazji 100 lat niepodległości Polski Przedszkole Miejskie ...

nr 3 w Polkowicach zorganizowało Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pt. „Moja miejscowość – moja mała Ojczyzna”.Celem konkursu było:

- ukazanie piękna naszej Ojczyzny,

- kształtowanie postawy patriotycznej,

- rozwijanie pomysłowości dzieci inspirowanej pięknem naszego kraju,

- rozwijanie poczucia dumy z przynależności narodowej.

Dwie dziewczynki z grupy 6 – latków, Julia i Izabela, zajęły II miejsce w konkursie. Serdecznie gratulujemy!!