Zespół Szkolno-Przedszkolny

w Mazańcowicach

Spotkanie z ratownikami medycznymi

Dnia 25.02.2019 najstarsze grupy naszego przedszkola wzięły udział w prelekcji nt. udzielania pierwszej pomocy w ramach realizowanego programu na terenie gminy.

Spotkanie to miało na celu kształtowanie pozytywnych i bezpiecznych postaw oraz zapoznanie najmłodszych z podstawowymi czynnościami ratowniczymi w wypadku nieobecności osób dorosłych.

Bardzo ważne jest wprowadzenie tematyki pierwszej pomocy i oswajanie z nią najmłodszych, bowiem kiedy dorosną, nie będą się bały udzielać pierwszej pomocy.