Zespół Szkolno-Przedszkolny

w Mazańcowicach

Świetlica szkolna

Integralną częścią szkoły jest świetlica szkolna, której działalność stanowi przedłużenie pracy wychowawczo - dydaktycznej szkoły.
Wychowawcy świetlicy realizują cele i zadania zgodnie z Planem Pracy do których m. in. należą:
•    zapewnienie opieki i poczucia bezpieczeństwa wychowankom,
•    organizacja i integracja zespołu świetlicowego,
•    wyrabianie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie,
•    wspieranie wszechstronnego rozwoju wychowanków i wzmacnianie poczucia własnej wartości każdego z nich oraz rozwijanie zainteresowań i zdolności uczniów,
•    wspieranie procesu dydaktycznego szkoły.
Z zajęć korzystają głównie uczniowie klas I – IV oraz IV-VI będące przed i po godzinach lekcyjnych zgodnie z Regulaminem Świetlicy Szkolnej. Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

są organizowane w dwóch salach świetlicowych, które są bogato wyposażone w pomoce dydaktyczne, gry i zabawki .

Dodatkowo są organizowane zajęcia ruchowe, czytelnicze czy informatyczne w innych pomieszczeniach szkolnych tj. salach gimnastycznych, bibliotece czy pracowni informatycznej. Poza budynkiem szkoły grupy świetlicowe korzystają z placu zabaw i boiska „Orlik”. Kilka razy w ciągu roku chętni uczniowie biorą udział w wycieczkach organizowanych przez wychowawców w ramach działalności koła turystycznego „Pionier”.
W roku szkolnym 2017/18 systematyczną opieką  objętych jest 140 uczniów klas I-V. Świetlica otwarta jest w godzinach od 7.00 do 16.00.

Wychowawcami w świetlicy szkolnej są panie: Małgorzata Jakubiec, Danuta Tyszecka, Edyta Waluś. Zajęcia dodatkowo prowadzą nauczyciele: Anna Burian, Izabela Jasek, Lucyna Greczka i bibliotekarz: Tomasz Bednarek.

 

 

Regulamin świetlicy szkolnej >>>>>

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej >>>>>

Galerie świetlicy szkolnej >>>>>