Zespół Szkolno-Przedszkolny

w Mazańcowicach

Świetlica szkolna


Integralną częścią szkoły jest świetlica szkolna, której działalność stanowi przedłużenie pracy wychowawczo - dydaktycznej szkoły.
Wychowawcy świetlicy realizują cele i zadania zgodnie z Planem Pracy do których m. in. należą:
•    zapewnienie opieki i poczucia bezpieczeństwa wychowankom,
•    organizacja i integracja zespołu świetlicowego,
•    wyrabianie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie,
•    wspieranie wszechstronnego rozwoju wychowanków i wzmacnianie poczucia własnej wartości każdego z nich oraz rozwijanie zainteresowań i zdolności uczniów,
•    wspieranie procesu dydaktycznego szkoły.
Z zajęć korzystają przede wszystkim dzieci klas młodszych ( kl. I - III ), będące przed lub po godzinach lekcyjnych zgodnie z Regulaminem Świetlicy Szkolnej.
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze są organizowane w dwóch salach świetlicowych oraz innych pomieszczeniach szkolnych tj. sale gimnastyczne, biblioteka czy pracownia informatyczna.
W roku szkolnym 2016/17 systematyczną opieką  objętych jest 140 uczniów klas I-V. Świetlica otwarta jest w godzinach od 7.00 do 16.00.

Wychowawcami w świetlicy szkolnej są: Małgorzata Jakubiec, Danuta Tyszecka, Monika Stelmarczyk i Anna Miler. Zajęcia dodatkowo prowadzi bibliotekarz: Tomasz Bednarek i nauczyciele: Daria Łukaszewska, Izabela Jasek i Aleksandra Kowalczyk.

 

 

Regulamin świetlicy szkolnej >>>>>

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej >>>>>

Galerie świetlicy szkolnej >>>>>