Zespół Szkolno-Przedszkolny

w Mazańcowicach

Świetlica szkolna

Integralną częścią szkoły jest świetlica szkolna, której działalność stanowi przedłużenie pracy wychowawczo - dydaktycznej szkoły.

Wychowawcy świetlicy realizują cele i zadania zgodnie z Planem Pracy do których między innymi należą: •    zapewnienie opieki i poczucia bezpieczeństwa wychowankom, •    organizacja i integracja zespołu świetlicowego, •    wyrabianie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie, •    wspieranie wszechstronnego rozwoju wychowanków i wzmacnianie poczucia własnej wartości każdego z  nich oraz           rozwijanie zainteresowań i zdolności uczniów, •    wspieranie procesu dydaktycznego szkoły.

Z zajęć korzystają głównie uczniowie klas I – IV oraz uczniowie klas starszych będący przed i po godzinach lekcyjnych zgodnie z Regulaminem Świetlicy Szkolnej. Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze są organizowane w trzech salach świetlicowych (dwie dla klas młodszych, jedna dla klas starszych, tzw. „Klub Uczniowski”) , które są bogato wyposażone w pomoce dydaktyczne, gry i zabawki .

Uczniowie mają tutaj możliwość skorzystania z pomocy wychowawców świetlicy przy odrabianiu zadań domowych lub nadrabianiu zaległości.

Dodatkowo są organizowane zajęcia ruchowe, plastyczne, czytelnicze lub informatyczne w innych pomieszczeniach szkolnych, tj. salach gimnastycznych, bibliotece czy pracowni informatycznej. Poza budynkiem szkoły grupy świetlicowe korzystają z placu zabaw.

Kilka razy w ciągu roku chętni uczniowie biorą udział w wycieczkach organizowanych przez wychowawców w ramach działalności Koła Turystycznego PTTK „Pionier”.

Wychowawcy świetlicy przez cały rok pilotują pracę uczniów w sklepiku szkolnym w ramach Spółdzielni Uczniowskiej oraz zbiórkę zużytych baterii. Kilka razy w roku koordynują zbiórkę makulatury i włączają wychowanków w akcje charytatywne, między innymi: „Pola Nadziei”, „Góra Grosza” oraz inne.

Świetlica otwarta jest w godzinach od 7.00 do 16.00.

Wychowawcami w świetlicy szkolnej są panie: Małgorzata Jakubiec, Danuta Tyszecka, Edyta Waluś, Beata Pastuchów, Jadwiga Kunstman.

 

Regulamin świetlicy szkolnej >>>>>

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej >>>>>

Galerie świetlicy szkolnej >>>>>