Zespół Szkolno-Przedszkolny

w Mazańcowicach

Szkolne Koło Wolontariatu 

Dziękujemy wszystkim uczniom i pracownikom szkoły za zaangażowanie w działalność wolontariacką w roku szkolnym 2018/2019.

W różnego rodzaje akcje i zbiórki angażowali się uczniowie wszystkich klas. Działalność Koła miała szeroki zakres i charakteryzował ją  rożny sposób działania, ale łączyły ją: skuteczna, bezinteresowna i regularna pomoc niesiona innym.

Zespół redakcyjny