Zespół Szkolno-Przedszkolny

w Mazańcowicach

Szkolne Koło Wolontariatu - podsumowanie działań w roku 2019/20

Wolontariat to idea niesienia pomocy, opierająca się na bezinteresownym, świadomym i zaplanowanym działaniu na rzecz potrzebujących.

W naszej szkole setki uczniów włącza się każdorazowo w akcje, które w tym roku organizowało ponad trzydziestu wolontariuszy, którzy świadomie i z zaangażowaniem, uczyli się organizacji pracy, wytrwałości, skutecznej komunikacji, współpracy w grupie oraz, co najważniejsze - empatii i skutecznego działania.

Dzięki zaangażowaniu uczniów, wsparciu rodziców, wychowawców i nauczycieli- nasza społeczność szkolna może nieść pomoc, która ma różnorodną formę; czasem jest to wizyta u kogoś, kto jest samotny; drobny podarunek z okazji świąt; okazana empatia lub solidarność z osobami mieszkającymi niedaleko nas lub poza granicami naszego państwa. Pomoc to również docenienie heroicznej pracy, zbieranie groszówek, pokarmu dla zwierząt; to połączenie radości z okazji tłustego czwartku i gestu dzielenia się- czy to maskotką, czy wiedzą ; to udział w ogólnopolskich akcjach: WOŚP, Pola Nadziei, Góra Grosza oraz promowanie idei wolontariatu w szkole.

Przygotowanie akcji wymaga dobrego pomysłu, nawiązania współpracy - znalezienia potrzebujących, przygotowania gazetek, informacji dla klas, nagłośnienia akcji, wytyczenia etapów akcji, podsumowania, opisania, omówienia. Młodzież ma mnóstwo entuzjazmu, czasami okazuje się, ze nie wszystko jest możliwe do realizacji.

Wolontariusze przepracowali w sumie nieco ponad 500 godzin w ramach szkolnych akcji wolontariatu!

Dziękuję wolontariuszom oraz nauczycielom, którzy również w charakterze wolontariatu pomagali uczniom realizować piękną ideę.

Dziękuję wszystkim uczniom oraz ich rodzicom, którzy z zaangażowaniem wspierali akcje.


Koordynator Szkolnego Koła Wolontariatu

Katarzyna Jakubiec-Broda